Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsem Artem Procenko

Provozuju astrologické služby na webových stránkách www.aregulus.com/cz

Pro poskytování služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR")I. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení a Váš e-mail.

  Z jakého důvodu?

  Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně konzultaci.

  Na základě jakého právního důvodu?

  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

  Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle rok od naší poslední komunikace.

 2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popřípadě název společnosti, IČO

  Z jakého důvodu?

  Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – provědli konzultace pro Vás. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně informaci Vašeho času narození a td.

  Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona.

  Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

  Po dobu plnění naší služby a poté 10 roků od posledního poskytnutí takové služby.
II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naše internetové stránky. Jsou to:

 • provozovatel webové stránky Tilda Platform Cloud Services Co. LLC (Tilda.com)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese infoaregulus@gmail.com

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.Tyto podmínky jsou účinné od 16.10.2023


Made on
Tilda